Zadbaj o siebie skutecznie z terapiq.

Regulamin świadczenia usługi Newsletter

Regulamin świadczenia usługi Newsletter

Strona internetowa www.terapiq.eu (zwana dalej: Stroną internetową) prowadzona jest przez Sonia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000199077, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8131097731, REGON: 690365224 (zwana dalej: Administratorem).

Za pośrednictwem Strony internetowej Administrator świadczy usługę bezpłatnego Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 • Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu osób korzystających z usługi o akcjach i promocjach marketingowych, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Administratora poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora informacji drogą elektroniczną w postaci e-mail.

 • Zamówienie usługi Newsletter następuje przez zapis na Newsletter na Stronie internetowej poprzez podanie przez osobę zamierzającą korzystać z usługi adresu e-mail (zwaną dalej Kilentem). Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail

 • Administrator nie będzie udostępniała powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
  Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów.

 • Usunięcie konta pocztowego Klienta z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 • Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na wskazane przez Klienta konto e-mail,
  • czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa systemu),
  • Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu Klientów, bez podania przyczyny,
  • usunięcia z listy mailingowej adresu Klienta, który naruszył Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Przetwarzanie danych podanych przez klientów następuje zgodnie z Regulaminem Polityki prywatności dostępnym pod adresem: www.terapiq.eu
Twarz

Olej CBD

5% CBD

Olej CBD

10% CBD

Olej CBD

15% CBD

Olej CBD

20% CBD

Olej CBD

30% CBD

Włosy