Polityka prywatności i piliki cookies

 

 

Strona internetowa terapiq.eu, prowadzona jest przez Sonia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000199077, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8131097731, REGON: 690365224 (zwaną dalej: Administratorem)

W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii ze strony osoby odwiedzającej stronę internetową i korzystającej z jej funkcji (zwanej dalej Użytkownikiem), Administrator będzie wdzięczny za wysłanie ich na adres pocztowy lub na adres e-mailowy kontakt@terapiq.eu. Użytkownik ma także możliwość kontaktu telefonicznego pod numer telefonu +48 17 860 12 00, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. Administratorem danych jest Sonia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000199077, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8131097731, REGON: 690365224. Ochrona danych to kwestia zaufania, a prywatność Użytkownika jest dla Administratora niezwykle istotna. Administrator będzie gromadzić informacje wyłącznie wówczas, gdy jest to dla Administratora niezbędne lub istotne ze względu na relacje Administratora z Użytkownikiem.

Administrator przechowuje i przetwarza dane dotyczące odwiedzanych stron internetowych i aplikacji, informacje zapisane w plikach cookies w urządzeniu i Użytkownika i pamięci podręcznej tego urządzenia oraz dane lokalizacyjne generowane przez urządzenie Użytkownika wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności Użytkownika na stronach internetowych i w aplikacjach. Administrator przechowuje i przetwarza dane podane przez Użytkownika przy rejestracji do usługi Newsletter i podczas korzystania z formularza kontaktowego.

Dane Użytkownika przechowywane są:

w przypadku świadczenia usług przez cały okres ich świadczenia, a w przypadku rezygnacji ze świadczenia usług dane przechowywane są w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika do czasu jej cofnięcia,

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Administrator może przekazać dane Użytkownika swoim podwykonawcom. Przykładowo Administrator może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta.

Strona Administratora może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treści przez nie publikowane.

Użytkownik, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Administrator posiada lub przetwarza. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, iż żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi.

W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkoniwk ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące regulaminu oraz wykorzystania danych osobowych Użytkownik może zgłaszać kontaktując się z Administratorem przez e-mail na adres kontakt@terapiq.eu lub listownie na adres: Sonia sp. z o.o. ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów.

Pliki cookies

Administrator będący operatorem serwisu internetowego jest podmiotem zamieszczającym urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów. Ponadto, pliki cookies mogą być zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujące z operatorem podmioty zewnętrzne, w związku z czym zalecamy, by zapoznali się Państwo z zasadami wykorzystania tych plików w „ Polityce prywatności” przyjętej przez te podmioty zewnętrzne.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies. W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookies:

własne (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) i zewnętrzne (umieszczane przez zewnętrzne podmioty). Wśród plików pochodzących od podmiotów trzecich znajdują się pliki portalu społecznościowego Facebook. Informacjami zarządzającymi plikami cookies jest wyłącznie podmiot, który je wysyła zgodnie ze swoją polityką prywatności. W przypadku plików cookies zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki, ani nie zachowujemy dostępu do tych danych;

sesyjne (tymczasowe) i stałe. Pliki tymczasowe to pliki umieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, zostają wykasowane i przestają być aktywne z chwilą zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i są przechowywane na urządzeniu końcowym także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej , przez czas określony – w zależności od ustawień właściciela witryny, bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

niezbędne – umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcji z których Użytkownik chce skorzystać; funkcjonalne – nie są niezbędne do korzystania z serwisu , ale ułatwiają korzystanie z niego poprzez personalizację interfejsu Użytkownika i dostosowanie serwisu do preferencji Użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; biznesowe – umożliwiają realizację modelu w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu.

Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z witryny. Najczęściej używane są do monitoringu dostępności towarów; umożliwienia ustawiania funkcji i usług w serwisie; wyświetlania ostatnio przeglądanych podstron i produktów; wykorzystania narzędzia do komunikacji; integracji z portalem społecznościowym; wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępnienia Użytkownikom informacji o usługach, produktach i funkcjach.

⦁ Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia końcowego, może w każdym czasie zmienić właściwości przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies , bądź informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jednocześnie Administrator zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę mogą nie działać bądź mogą działać nieprawidłowo.

Twarz

Olej CBD

5% CBD

Olej CBD

10% CBD

Olej CBD

15% CBD

Olej CBD

20% CBD

Olej CBD

30% CBD

Włosy